Kulturní vystoupení pro seniory


Ve středu 18. května se v zasedací místnosti bohunické radnice konalo slavnostní setkání seniorů, kteří v těchto dnes oslavují svá životní jubilea. Na příjemné atmosféře této akce se podíleli také vybraní žáci našich 3. a 4. ročníků se svým kulturním vystoupením. Děti oslavencům zazpívaly, zahrály na flétny a předvedly krátký taneček.

Ze spokojených a mnohdy dojatých tváří diváků se dalo vyčíst, že se naše vystoupení líbilo, potěšilo, pohladilo po duši….                                                                              

Mgr. Yvona Vráblíková