Poděkování rodičům, žákům a v neposlední řadě učitelům a všem zaměstnancům školy


Nastal konec netradičního školního roku, a proto bych velice rád na tomto místě poděkoval všem rodičům a žákům za jejich trpělivost, konstruktivní přístup a píli, kterou věnovali tzv. distanční výuce. Pevně věřím, že i přes počáteční obtíže jsme výuku důstojně zvládli a zdárně uzavřeli klasifikaci.

Dále chci poděkovat všem vyučujícím, kteří i přes nečekanou a složitou situaci výuku zvládli. Nezapomínám ani na naše p. uklízečky a p. kuchařky, které se musely popasovat se všemi hygienickými a epidemiologickými opatřeními, o kterých se jednou budou naše děti s úsměvem učit v dějepisu. A nakonec celému vedení školy, včetně sekretariátu a p. školníka, kteří byli v zápřahu bez přestávky.

Přeji pěkné prázdniny a zaslouženou dovolenou. A v září se budeme těšit na shledanou v normální době 😊

Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ Brno, Arménská 21, p.o.