INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ


Organizace vydávání vysvědčení dne 30. 6. 2020


Formulář – čestné prohlášení


Informace pro 2. stupeň


Informace pro 1. stupeň


Poděkování

Srdečně děkujeme firmě

Faktum Design s.r.o.,

Karásek 2245, 621 00 Brno,

tel: 545 210 633,  IČ 27705021
e-mail: obchod@oblicejovystit.cz

Za sponzorský dar v podobě obličejových štítů pro naší školu


Metodika k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku


Informace pro 9. ročníky


Výsledky dotazníkového šetření – domácí vzdělávání


Metodika k vyhlášce o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je od středy 11. 3. 2020 přerušena výuka ve všech základních školách v republice, tedy i v naší ZŠ, a to až do odvolání.

Uzávěrka se týká všech úseků školy, tzn. i školní družiny a školní jídelny. Nebudou probíhat ani kroužky.

O dalším vývoji vás budeme informovat.  

Děkuji za pochopení.

Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ  


Informace k ošetřovnému