Informace pro rodiče žáků 9., 7. a 5. ročníků – přijímací řízení


Podpora žáků při přípravě na JPZ (jednotné přijímací zkoušky)Zde naleznete bližší informace pro přijímací řízení žáků 9. tříd na SŠ

Přihlášky pro žáky 9.tříd

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je třeba podat do 1.3. 2021. K tomuto termínu musí být již přihlášky na SŠ.

Žáci 9. tříd obdrží přihlášky ve škole 28.1.2021 společně s vysvědčením.
Festival vzdělávání 2020 online