Report ze skupinové mobility žáků ERASMUS+


Skupinová mobilita žáků 13. – 17.2. 2024 program  ERASMUS+ školní vzdělávání 2021-2027 KA 121

Cesty do Zelené Evropy“ a partnerství KA 210   

Komise nezodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.

Uprostřed února 2024 se vybraní žáci naší školy vydali poprvé na zimní mobilitu do Slovinska. Navázali jsme na projekt KA2 partnerství „Inspirace pro Zelenou EVROPU 2“ a eTwinning projekt „Olympijské hry pro Zelenou Evropu“.

Zářijová mobilita byla zaměřena na letní olympijské hry, kdežto teď v únoru, jsme se věnovali sportům v rámci zimních olympijských her. Ještě před odjezdem proběhla kvalitní příprava jak po programové části mobility, tak v rámci digitálních kompetencí, kdy naši žáci pracovali v platformě eTwinning a plnili zadané úkoly.

Naším útočištěm se stal resort v severní oblasti Slovinska Hočko Pohorje, který se tyčí nad druhým největším městem Slovinska – Mariborem. Ubytovaní jsme byli ve Forest Apartments Videc s plnou penzí a skvělými podmínkami pro vnitřní i venkovní aktivity.
Nejen naše hory v ČR, ale i hory ve Slovinsku postihl letošní nedostatek sněhu. Za plněním úkolů a jejich ověřováním, v rámci zimní mobility, jsme dojížděli 15 minut ski busem, do resortu Areh, kde bylo ovšem sněhu dostatek, a tak jsme mohli do sytosti naplnit stanovené cíle a splnit všechny požadované úkoly, při čemž jsme využívali moderní výukové metody a formy učení, které rozvíjí kritické a kreativní myšlení v rámci vrstevnického učení nebo převrácené výuky. Terén jsme zkoumali i v blízkosti našeho resortu i ve městě Maribor, kam jsme se vydali lanovkou přímo ze stanice poblíž našeho hotelu. Večerní pohled na rozzářený Maribor byl fascinující.

V průběhu mobility jsme se také setkali s našimi slovinskými kolegy, kteří za námi přijeli z Koperu a strávili s námi čas při plnění úkolů, při poznávání a prohlubování anglického i slovinského jazyka a při porovnání různých typů výuky. Opět jsme získali cenné rady i zkušenosti do dalších let, jak na straně žáků, tak i v práci učitelů. Ty jsme před i po mobilitě, promítli do tzv. SWOT analýzy.

Mobilitu ve Slovinsku jsme si všichni moc užili a těšíme se na další spolupráci v rámci projektu Erasmus+ se slovinskými partnerskými školami. Mobilitou ovšem práce našich žáků ani učitelů nekončí, je třeba plnit projektové úkoly a připravit se na mobilitu slovinských žáků, které v Brně přivítáme v průběhu dubna.
A jak probíhaly jednotlivé dny mobility očima našich žáků? Více o tom pojednávají jejich reporty…

Mgr. Jaromír Krejčí – vedoucí projektu


Reporty žáků
DEN 1. - Den za poznáním
Dnes je náš první den mobility. Z Brna jsme vyrazili směr Slovinsko. Poslední zastávka na našem území byla v Mikulově. Na další zastávce v Rakousku jsme se seznámili s architektonickou zajímavostí, a tou byla stavba světoznámého architekta Hundertwassera. V průběhu cesty jsme mohli sledovat měnící se krajinu a při té příležitosti nám pan docent Jiří Matyášek začal vyprávět o tom, jak se u nás a v našem okolí začaly vytvářet hory a pohoří.
V období prvohor vznikl Český masiv, což je datováno asi před 300 miliony let. Přešli jsme až do období třetihor, kdy probíhalo Alpinské vrásnění, díky kterému vznikly Západní Karpaty na pomezí Moravy a Slovenska. Zajímavostí je, že vznik tohoto pohoří je desetkrát mladší než vznik Českého masivu.
Zjistili jsme, že vše souvisí se vším. Ať už se bavíme o zemské kůře, která je tak tenká jako slupka na jablku, vzniku pohoří, sluneční soustavě, evoluci člověka, až po chemické prvky v minerálních vodách.
Abychom se ve Slovinsku dorozuměli, naučili jsme se pár základních slovinských slovíček a frází.
Ubytovali jsme se ve sportovním areálu Mariborsko Pohorje ve výšce 1042 m n.m.
Na závěr prvního dne mobility jsme se šli podívat po okolí a při té příležitosti jsme zahájili zimní Olympijské hry.
Všichni jsme usínali plní nových informací.

Hladišová E. 7.B, Kučera V., Klička T., Štěpánek M. 8.B, J.Kareš 8.A

DEN 2. - Monitoring okolí a sjezdovek
Den jsme začali snídaní a poté byl sraz před hotelem. Dostali jsme ski pasy a svačinku. Po obdržení ski pasů jsme šli na autobus, který jezdí cca 200 metrů od hotelu. Po 15 minutách jsme dorazili na vrch Areh, který je v nadmořské výšce 1252 m n.m. Prvně jsme sjeli modrou sjezdovku, která nebyla celá zasněžená. Proto jsme přejeli na další sjezdovku, úrovně zdatnosti červená, která začíná v 1222 m n.m. a končí v 978 m n.m. Do třetice jsme vyzkoušeli sjezdovku, která je na Žigartovu vrchu s nadmořskou výškou 1347 m n. m.
Učitelé nás rozřadili do tří skupin. Naše skupina až na Barču jezdila s paní učitelkou Koupilovou, se kterou jsme střídali obě červené sjezdovky. Mezi těmito sjezdovkami jsme projížděli spojovacími cestami uprostřed krásné přírody Arehu. V 12.45 byl sraz k odjezdu na vrchu Arehu. Bedlivě jsme vyhlíželi ski bus, který nás dovezl až k hotelu. Po návratu jsme se rychle převlékli a šli na oběd. Po obědě následoval dvouhodinový odpolední klid.
Po vydatném odpočinku jsme v 16:00 nastoupili na kabinovou lanovku, která nás odvezla do Mariboru, druhého největšího města Slovinska, které bylo vyhlášeno v roce 2023 zeleným městem Evropy. Vystoupili jsme a šli jsme na autobus číslo 6, kterým jsme jeli kolem řeky Drávy a dál jsme jeli až do středu města. Vystoupili jsme a šli jsme prozkoumat, co v Mariboru najdeme. Viděli jsme památník NOB a baziliku sv. Marie. Na cestě zpět nás čekal zážitek večerní jízdy na lanovce.
Po večeři jsme společně zhodnotili dnešní den a příznivý vliv čerstvého vzduchu na naše zdraví.
Hřebíčková A, Hřebíčková I. 8.B, Sitte B., Vichtová A. 8.C, Švancarová N. 9.B
DEN 3. - Olympijské hry a vycházka do přírody
Dnešní den jsme začali snídaní v 8:20. Velmi jsme si pochutnali a nabrali jsme energii na alpské lyžování, které spadá do olympijských disciplín. Počasí na sjezdovce nebylo tak moc slunečné, ale pořád bylo teplo. Po sportovním výkonu a vydatném obědu jsme měli klidový režim.
Následovalo rozdělení do dvou smíšených skupin. Jedna se věnovala sportovním aktivitám v duchu olympijských her. Druhá skupinka se vydala na monitoring terénu a okolní přírody Mariborsko Pohorje, které je ve výšce 1042 metrů nad mořem. Zjistili jsme, že se zde nachází aktivizující naučné stezky s informačními tabulemi zahrnující informace o místní fauně a flóře. Roste zde převážně jedlo-bukový lesní porost. Dále smrk, borovice a z listnatých stromů kaštan. Z květin zde najdeme hořec maďarský nebo divoký tymián. Z živočichů, kteří se zde vyskytují, pak kamzík, je to rak kamenný, ještěrka zelená a další. Prošli jsme také kolem kostela sv. Bolfenka.
Po večeři jsme se sešli a zhodnotili dnešní program mobility. Předali jsme si zkušenosti a informace z dnešního dne.

Karasová L. 7.B, Poláková L., Čepičková K. 8.A, Hladká L., Konvalinová N. 8.B

DEN 4. - Návštěva učitelů z Koperu
Náš den začal budíčkem brzy ráno, abychom se stihli připravit na dlouhý den. V 8:30 jsme se vydali na snídani, na které nás čekal připravený obědový balíček. Programem dnešní mobility byla spolupráce s učiteli z partnerské školy z Koperu.
Lyžovali jsme společně s učiteli z partnerské školy a mohli jsme tak porovnat styl výuky našich učitelů s učiteli z Koperu.
Dopoledne se lyžovalo velmi dobře, jelikož na sjezdovce byl kvalitně upravený sníh.
Po obědě jsme pokračovali ve sportovních aktivitách. Moc jsme si lyžovaní užili, ale bylo nám velmi líto, že to bylo naposled.
Po příjezdu na hotel jsme si chvíli odpočinuli a čekali na příjezd učitelů z Osnovne šoly Antona Ukmarja v Koperu. Učitelé se nám představili a zjistili jsme, že všichni 4 učí tělocvik. Dva učitelé učí plavání a jeden je trenér fotbalu. Poté proběhla diskuse ve slovinském a anglickém jazyce, při které jsme si vyzkoušeli naše získané jazykové znalosti. Dozvěděli jsme se, že škola se sportovním zaměřením v Koperu jezdí na lyžařský výcvik do ski-areálu Tri Kopy. Na závěr našeho setkání jsme si udělali vzpomínkové foto.
Po focení se Slovinci jsme mohli buď odpočívat, nebo jít hrát fotbal. Po večeři proběhla závěrečná schůzka mobility. A právě touto schůzkou jsme ukončili poslední sportovní den a environmentální poznávání mobility ve Slovinsku, kterou jsme si všichni moc užili a na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat.

Kopečková E., Dohnalová H., Pešková P. 9.A, Hynek O., Řiháček A. 9.B

DEN 5. - Cesta domů
Poslední den mobility ve Slovinsku jsme začali snídaní. Většina žáků si snídani užívala na sladko, někteří si užívali i slanou. Poté pokračoval úklid a balení kufrů. Po cestě zpátky jsme ještě navštívili vodopád Framski slap. Vystoupili jsme na přilehlém parkovišti a vstoupili do jedlo-bukového lesa. Narazili jsme na naučné cedule, na kterých byly napsány informace o pohoří a vodopádu. Zjistili jsme, že celé pohoří Pohorje je většinou z horniny, a to z ruly, což je přeměněná žula. Vodopád měřící 12 m, tekoucí na franském potoku, skládající se z 6 menších vodopádků, ústící do jezera Požeg, byl velice pěkný. Také nás zaujala místní flóra, jelikož jsme našli rostoucí jedovaté bledule s bílou barvou. Následovala cesta domů. Paní Jedličková vykládala o vegetačních stupních, následně ji na chvíli pan docent Matyášek přerušil, aby nám řekl, jak se staví domy, aby byly odolné proti zemětřesení. Kouzlo je v pevném základu. Také nám povídal o řece Drávě a o jejím významu pro výrobu elektřiny.
Paní Jedličková pokračovala a dozvěděli jsme se o rostlinách, které jsou jedovaté, např. o túji, která je zdraví nebezpečná.
Během cesty byly zkontrolovány naše získané jazykové znalosti a s velkým úspěchem jsme byli pochváleni.
Cesta pokračovala, překročili jsme hranice Slovinska a pokračovali jsme přes Rakousko. Zastávka na oběd byla v „Mekáči“ a po velice chutném obědě už nezbývalo moc do konce celé mobility.
Celý týden se nám vydařil. Lyžování celkem dobré, jídlo také dobré, pobyt super, počasí vyšlo, sněhu málo, ale nevadí, zkrátka, stálo to za to.
E. Kahle, Maloch Š.,Kos J.,Navrátil M., Vrážel R. 7.B