Projektový den Brno v 3.A, 3.B a 5.A 


Ve čtvrtek 1. února jsme se v rámci celé školy zaměřili na společné téma – Brno. Rozhodli jsme se spojit naše třetí ročníky s třídou 5.A a společně prozkoumat historii Velké Moravy. Přestože nás čekala dopravní špička, brzy ráno jsme se sešli před školou a včas dorazili do cílové destinace – Dietrichsteinského paláce.

V paláci jsme se rozdělili do skupin. Jedna z nich se věnovala poslechu výukového programu s názvem “Zaniklý život na Moravě aneb mořem i souší pravěké Moravy”, zatímco druhá skupina se ponořila do vypracování pracovního listu týkajícího se historie Zelného trhu a Špilberku. Tímto způsobem jsme si zajistili pestrost poznatků, které sahaly od pravěkých období až po středověkou historii Brna.

Výukový program nám poskytl fascinující pohled do minulosti, inspirovaný archeologickými nálezy, které odkrývají zaniklý život pravěké Moravy. Velmi nás nadchl unikátní nález jediného dinosauřího zubu z ČR, nalezeného v Brně, a krunýř obrovské suchozemské želvy. Naši žáci si z této akce odnesli spoustu nových poznatků a fotografií.

Po skončení programů jsme se opět spojili, sdíleli své dojmy a nově nabyté znalosti. Projektový den se stal nejen poučným zážitkem, ale i příležitostí k vzájemnému poznávání a spolupráci mezi žáky. Už teď se těšíme na téma příštího projektového dne.

Pavlína Šlechtová a žáci 3.B