Jubilanti


Každá městská část organizuje setkání dříve narozených občanů. V Bohunicích se tohle setkání uskutečnilo 13.2.2024. Naši prvňáčci, žáci 1. D, spolu s třídní učitelkou Mgr. Lucií Hubenou, jim přišli také popřát.

Zazpívali písničku, zarecitovali básničku a zatančili krátký taneček. Za své vystoupení byli odměněni nejen potleskem, ale i sladkou drobností. Všem dětem děkujeme.

Mgr. Alena Procházková