Noc bez drog na ZŠ Arménská


  Po delší covidové pauze se dne 11. listopadu 2022  na naší škole opět uskutečnila Noc bez drog. Tuto akci pořádáme pro žáky 2. stupně jako prevenci sociálně patologických jevů.

V pátek 11. listopadu v 18 hodin se děti sešly před školou, kde si je vyzvedli jejich třídní učitelé a odvedli děti do školy. Tam si daly věci do svých skříněk a pak se rozešly na přednášky, na které se v týdnu zapsaly. Přednášky vedli odborní pracovníci různých subjektů a organizací. Žáci si tak mohli vybrat jednu z deseti přednášek a to na téma, které je nejvíce zajímalo. V nabídce byly tyto přednášky: Naše zdraví, antikoncepce, pohlavní nemoci – MUDr. Petr Havlíček (dětský lékař z Bohunic), Hasiči – pan Michal Osvald, zástupce hasičů Brno-Bohunice, Seriózně o sexu – studenti lékařské fakulty, Anorexie a bulimie – organizace Anabell, Zacházení ve věznici s odsouzenými, vybavení věznice, modelové zásahy – Mgr. Boris Písařík z věznice v Bohunicích, Drogy, alkohol, kriminalita – por.Bc Alena Peterková z Policie ČR, Co je závislost a co jsou návykové látky – Mgr. Markéta Novotná z organizace Podané ruce, Dáš si taky – Jiří Hovorka a Tereza Kopicová z organizace Ratolest, Pobavme se o alkoholu – Mgr. Barbora Jirku z organizace Sananim, Relaxační techniky a cvičení – Mgr. Pavla Kremserová. Všechny přednášky byly velmi dobře připravené a odprezentované. Podle ankety, kterou provádíme jako zpětnou vazbu na tuto akci, se dětem všechny přednášky líbily.


   A co odpovídali žáci na otázku Jak se vám líbila přednáška, co vás zaujalo a jaký byl/a přednášející? Zde jsou některé odpovědi.

Věznice

Přednáška – byla nejlepší, líbila se mi moc, byla velice zajímavá; bylo to good, bylo to pro mě něco nového; byla hezká – zaujalo mě zacházení s vězni a jejich každý den, zahálení; zaujalo mě, jak věznice vypadá zevnitř, zpacifikování člověka; dověděla jsem se spoustu věcí, které mě vždy zajímaly; překvapilo mě, kolik mají vězni ve věznici možností, jak trávit volný čas;

Přednášející – byl příjemný, sympatický, příjemně se poslouchal, byl to takový dobrý šohaj, byl super, byl příjemný a hodný, mluvil srozumitelně, hezky to říkal,

Hasiči

Přednáška – zajímavá, hodně dobrá, dověděla jsem se spoustu nových informací; moc se mi líbilo, jak všechny věci ukazovali a hezky popsali, k čemu to slouží; zaujalo mě to jejich auto a jejich vybavení;

Přednášející – moc sympatický milý pán; byl super, pohodový, příjemný, vtipný; vše nám podrobně vysvětlil, jeho výkon byl super.

Anorexie

Přednáška – bylo to fajn; docela zábavná, líbila se mi, měly ji hezky zpracovanou; zaujala mě skupinová práce; byla dost dobrá; zaujalo mě, jak můžeme pomoc jiným, že se mluvilo o různých věcech, které souvisí s anorexií; zaujalo mě, jaké následky to může způsobit; získala jsem dost nových informací, které jsem nevěděla; zaujalo mě, že existuje fitness závislost; zapojovaly nás, je to vážné téma

Přednášející – byly v pohodě, byly milé; byly super, mluvily plynule, nekoktaly; obě paní byly sympatické; byly hodné, mluvily srozumitelně; byly to dvě moc milé slečny, byly skvělé, věděly o čem vypráví

Relaxační techniky a cvičení

Přednáška – líbila se mi, dověděla jsem se něco nového; bylo to relaxační; příjemné cviky na uvolnění; pohodové povídání; vše v pohodě, trochu jsem od toho očekával víc

Přednášející – byla dobrá, milá, trpělivá, hodná

Seriozně o sexu

Přednáška – byla zajímavá, poučná, dověděli jsme se dost zajímavých věcí, velmi se nám líbila, dostali jsme kondomy

Přednášející – byli mladí a sympatičtí, byli fajn, mluvili srozumitelně, uměli pobavit, dobře se poslouchali

      Po asi hodinových přednáškách se žáci rozešli do různých dílen, které pro ně připravili učitelé, asistenti a vychovatelky z družiny. Jako každý rok ve všech dílnách vypomáhali bývalí žáci devátých tříd. A jaké dílny si mohli žáci letos vybrat? Tvořivou dílnu s podpisy, Čajovnu, Salón krásy, Deskové hry, PC dílnu, Šipky a fotbálek, Věštírnu, hru Na lovu, Ochutnávku potravin, Výrobu limonády, Únikovou hru, Pozorování noční oblohy, Hudební dílnu, Tělocvičnu se sportovními aktivitami a koutkem s posilovnou, Bazén a Filmový klub. Pro žáky byla samozřejmě připravena Stezka odvahy a nesměla chybět tolik oblíbená diskotéka. Během večera si také mohli skočit do bufetu na párek s rohlíkem. Podle ohlasu žáků, měly letos největší úspěch tyto dílny: Čajovna, Věštírna, Stezka odvahy a posilovna.

    Co říci na závěr? Dětem se Noc bez drog moc líbila a už se těší na příští rok.

Samozřejmě velké poděkování patří všem učitelům, vychovatelům, asistentům i bývalým žákům za náročnou a vzornou organizaci celé akce a také vedení školy za umožnění tuto oblíbenou akci uskutečnit.                                                                                          Mgr. Jolana Hůrková