PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA


„Hravá cesta do školy“

V letošním roce do naší základní školy nastoupily nejen prvňáčci, ale nově i předškoláci, pro které byla otevřená „PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Program v přípravné třídě je stejný jako v posledním ročníku mateřské školy. Děti se učí dovednostem, které budou potřebovat ve škole, a to hravou formou. Pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností rozvíjíme u dětí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou i jemnou motoriku.

Děti mohou využívat vše, co jim nabízí škola. Navštěvují školní družinu a kroužky, které jsou nabízeny v rámci školy a školní družiny. Navštěvujeme knihovnu, chodíme na procházky, krátké výlety apod. Naposledy proběhlo strašidelné učení, na které se děti moc těšily.

Sami můžete na přiložených fotkách posoudit, jak jim to jde.

Ivana Cupalová