Report z Anglie


Poslední ohlédnutí za zájezdem do Anglie

V pátek v podvečer jsme unaveni opouštěli přímořské městečko Brighton. Čekala nás dlouhá cesta domů. Z přístavu Dover jsme se do Evropy opět plavili trajektem, tentokrát však uprostřed noci. Dále jsme pokračovali přes Francii, Německo do České republiky. Po čtyřiadvacetihodinové cestě jsme šťastně dorazili do Brna. Zde nás již čekali naši příbuzní, aby nám nejenom pomohli se zavazadly, ale hlavně, aby si vyslechli naše zážitky z cesty. Dokonce jsem zaslechla, že někteří žáci mluvili se svými rodiči anglicky😊.

Dle mého se zájezd velice povedl. Počasí nám přálo, celý týden svítilo sluníčko, paní průvodkyně žáky chválila za dochvilnost a bezproblémový průběh, stejně jako páni řidiči a připojujeme se i my pedagogové. Dík patří i kolegům, kteří vše zorganizovali a po 5 letech se naši žáci opět mohli podívat do země, jejíž jazyk se učí od třetí třídy.

Mgr. Ivana Coufalová