Malování


V pátek jsme šli ve výtvarné výchově malovat do plenéru. Úkolem bylo namalovat 2 jarní květiny a živočicha, který tyto květiny na jaře opyluje, vše jsme se učili v prvouce a při tomto úkolu, jsme své znalosti využili.

V přírodě nejme sami a tak jsme ještě postavili pár domečků pro ,,skřítky“ :-).

2.B + p.uč. Fajtlová