Přednáška Popularizace vzdělávání


Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou jsme dne 2. 11. uspořádali pro žáky devátých ročníků přednášku na téma Popularizace ve vzdělávání. Přednáška navazovala na hodinu v rámci předmětu Volby povolání, kdy byl žákům přiblížen český vzdělávací systém.

Žáci se dozvěděli, jaká je cesta na vysokou školu, jak jsou univerzity organizovány, jak jsou studenti hodnoceni, jaké obdrží tituly. Rovněž jim byly prezentovány jednotlivé fakulty na MU včetně oborů, které tam mohou studovat. Dále jim byl představen i studentský život, který nabízí řadu zajímavých možností.

Své získané znalosti si mohli vyzkoušet v závěrečné soutěží prostřednictvím aplikace Kahoot, kdy nejlepší žák obdržel i malou výhru.