Projekt Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence


Naše škola chce pro své žáky jen to nejlepší, proto se rádi zapojujeme do nejrůznějších projektů. Během měsíce února u nás proběhl nový projekt Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence primárně určený pro žáky 7. a 8. ročníků.

Náplní projektu byla prevence vzniku duševních poruch, podpora duševního zdraví – rozpoznání a práce s vlastními emocemi, nalezení a pojmenování vlastních zvládacích strategií. Hlavním cílem projektu je uvědomění si široké škály emocí a důležitost umění s nimi pracovat, dále prohloubení znalostí o duševním zdraví. Asi to nejdůležitější, co si žáci měli odnést, bylo, jak pomoci člověku v psychické nouzi, a také přijmout praktické tipy a zvládací strategie, které využijí ve svém běžném životě.

Program je realizován z evropských fondů EHP, s našimi žáky pracovali během dvou dvouhodinových programů proškolení lektoři z organizace Podané ruce a odborníci z Univerzity Palackého z Olomouce.

Součástí tohoto zajímavého a jistě přínosného projektu byla také dvě dotazníková šetření, která žáci absolvovali před programem a dva týdny po jeho ukončení. Dále projekt pokračoval proškolením pedagogických pracovníků naší školy a také přednáškou pro rodiče žáků, která se konala 11. 4. po třídních schůzkách. Učitele i rodiče provedli touto tématikou odborníci z Pedagogické fakulty UP v Olomouci, seznámili je s aktuální problematikou a na závěr vždy odpovídali na konkrétní dotazy.

Na základě zpětné vazby od žáků již víme, že se program líbil, lektorky byly hodnoceny kladně a naši žáci si odnesli mnoho nových informací a začali také více přemýšlet nad svým duševním zdravím, ale i nad tím, jak si ho zlepšovat a chránit si ho.                                                                                                                               M. Komárková