Vybíjená v ŠD


Děti ve školní družině se vždy těší na pohybové aktivity v družinové tělocvičně. Obzvlášť, když si mohou zahrát vybíjenou. Pro I. a V. oddělení už se pomalu stává zvykem, že pondělní odpoledne věnují právě vybíjené. 

Kapitáni si vždy vyberou hráče rovnoměrně z obou oddělení:  tak si společně zahrají dětí z přípravné třídy, z 1.A, 2.B a 3.A třídy.  Když počasí dovolí, hrajeme vybíjenou i venku.

Není až tak důležité, kdo zvítězí ale to, že si společně zasportujeme a nacházíme nové kamarády z jiných družinových oddělení.

Tatiana Petříková a Kristýna Bechtoldová