Přehlídka polytechnických činností na Jílové


20. ledna navštívili žáci 9.A a 9.C Střední školu polytechnickou na Jílové. Studenti, učitelé a mistři odborného výcviku zde připravili pro žáky základních škol přehlídku polytechnických činností. Akce začala v 9 hodin ráno v tělocvičně školy, kde proběhlo krátké zahájení a následné rozdělení našich žáků do 8 skupin. Následně se žáci ve skupinách pod vedením studentů z Jílové vydali na jednotlivá stanoviště, kde si vyzkoušeli různé činnosti.

A která stanoviště mohli žáci navštívit a co na nich dělali?

Truhlářské stanoviště – výroba dřevěné hrací kostky

Zedník / montér – stavba klenby, lešení a ukázka kostření

Malíř – malba na panely

Svářeč – svařování na virtuálních simulátorech

Kreativní stanoviště – leptání lžiček

Elektrikář – zapojování obvodů, elektrikářské hlavolamy

Podlahář – pokládání dřevěné krytiny, ukázka strojů, zatloukání hřebíků

Jako poslední byla prohlídka školy a ukázka odborných učeben.

Celá akce byla výborně zorganizována a žákům se velmi líbila.

Jolana Hůrková

výchovná poradkyně