Den Země na Červeném kopci


Jako každoročně se naše třída 5.A zúčastnila naučné zábavné akce ke Dni Země, kterou pro děti

1. stupně ZŠ připravují studenti střední zahradnické školy Rajhrad. Na jednotlivých stanovištích děti plnily různé vědomostní a pohybové úkoly a dozvěděly se spoustu nových zajímavých informací o přírodě zejména o světě motýlů.

Všichni jsme si tuto akci užili.

Mgr. Yvona Vráblíková a děti z 5.A