Rekonstrukce školní kuchyně


Od 3. 5. 2021 u nás začne dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce školní kuchyně; termín dokončení je konec srpna.

Z tohoto důvodu obědy u nás vařit nebudeme, ale stravování bude zajištěno dovozem ze Školní jídelny Svornost.

Obědy budou vydávány v prostoru školní jídelny, která bude stavebně oddělena od prostor školní kuchyně. Zde bude probíhat i stravování (ve výjimečném případě v jiném vyčleněném prostoru). Z důvodu omezeného manipulačního prostoru pro vydávání a umývání nádobí se bude dovážet pouze hlavní jídlo. Z těchto důvodů je také nutné, aby si strávníci s sebou nosili v igelitovém sáčku příbor a láhev na pití. Pitný režim bude zajištěn.

Přihlašování stravy bude stejné jako dosud, tj. přes portál Strava.cz (přes stejné přihlašovací údaje), a to den předem do 12 hod. Obědy od pondělí 3. 5. 2021 je nutné si přes portál navolit, nebudou automaticky zadávány.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, budou mít i nadále možnost se stravovat – výdej bude probíhat u okýnka u tzv. krčku (za branou u vchodu do prostor tělocvičny a bazénu).

Upozorňujeme, že dne 30. 4. 2021 se nebude z důvodu stěhování kuchyně vařit, proto prosíme, dejte žákům větší svačinu.

Cena obědu
Žáci platí pouze cenu potravin tak jako dosud, zbytek je hrazen z prostředků školy, a to včetně
dopravy.

Věková kategorieŠkolní jídelny SvornostPůvodní cena na ZŠ Arménská
7 – 10 let30 Kč27 Kč
11 – 14 let31 Kč29 Kč
nad 15 let33 Kč31 Kč