Setkání se starostou MČ Brno-Bohunice


Na konci března proběhlo setkání žáků 6. tříd (v rámci hodin občanské výchovy) s panem starostou MČ-Brno Bohunice Ing. Antonínem Crhou. Žáci se podívali do budovy radnice městské části a navštívili přímo pracovnu starosty a zasedací místnosti.

Pan starosta jim vysvětlil, co obnáší práce starosty, jak fungují obecně Bohunice a rada MČ -Brno Bohunice. Viděli jsme i vlajku Bohunic a poté pan starosta odpovídal na různé všetečné dotazy studentů. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o rozpočtu, počtu ZŠ a MŠ v Bohunicích a o plánovaných akcích a stavebních investicích v místě našeho bydliště.

Návštěva se povedla a děkujeme za možnost přijít na radnici.

Mgr. Jan Melichárek

učitel AJ a VkO