SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU – 21. 3.


Nemá nic společného s 1. jarním dnem, bylo to stanoveno proto, že Downův syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu.

Jedná se o vrozenou vadu, ročně se s ní v ČR narodí průměrně 50 dětí.

,, Downíky“ poznáme na první pohled – mají menší podsaditou postavu, zešikmené oči. Kromě typického vzhledu, způsobuje onemocnění pomalejší mentální vývoj, pro který je těžké se začlenit do společnosti. Právě proto si lidé po celém světě v tento den poruchu připomínají a nosí každou ponožku jinou.

Ponožky byly zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří písmeno X, připomínající příčinu tohotoonemocnění a každá jiná, naznačuje, že lidé s tímto postižením, jsou trošku odlišní.

I my na ZŠ Arménské jsme si tento den připomněli.