Žáci se zdokonalují v angličtině na olympiádě


V únoru letošního roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce na ZŠ Arménská v kategorii 6. až 9. tříd. Žáci absolvovali poslechová cvičení a konverzaci ve dvojici na základní témata jako je rodina, domov, škola, cestování, sport, hudba, koníčky a zájmy, počasí a doprava. Popisovali také barevné obrázky a reagovali na otázky učitele.

V kategorii šestých a sedmých tříd se na třetím místě umístil Jáchym Neugebauer ze 7. B.  Na druhé místo se dostal Filip Kalina ze 7.A a na prvním místě se umístila Magdalena Khan ze 7.C, která postoupila do celoměstského kola olympiády v anglickém jazyce v Brně.

V kategorii osmých a devátých tříd se ve velmi vyrovnaném souboji prosadila Briana De Sousa Marques ze 9.B a postupuje tak do celoměstského kola olympiády v anglickém jazyce v Brně, kde bude reprezentovat naši školu.  Druhé a třetí místo obsadil Jiří Ukropec z 8.B a a Johana Musilová z deváté třídy. Vítězům gratulujeme! 

                                                                               Mgr. Jan Melichárek

                                                                                     (učitel AJ)