Dopravní výchova


TRAMVAJ JEZDÍ PO KOLEJÍCH,

STOJ, ZE ZAPAŽENÍ OBLOUKEM VZPAŽIT A ZPĚT

LETADLO JEN PO RANVEJÍCH.

STOJ, UPAŽIT

VE VZDUCHU VŠAK LÉTÁ

STOJ, UPAŽIT 

KLIDNĚ PŘES PŮL SVĚTA.

CHŮZE, UPAŽIT – POHYBEM TRUPU NAZNAČIT LET LETADLA

Víte, jaký výukový program jsme dnes měli? Nevíte, tak ještě jedna nápověda :-).

PŘI PŘECHODU SILNICE,

DÁVÁM POZOR VELICE.

NEŽ NA ZEBRU VYKROČÍM,

DO LEVA SE OTOČÍM,

JEŠTĚ KOUKNU DO PRAVA,

JESTLI STOJÍ DOPRAVA.

AUT JE TŘEBA SE TROŠKU BÁT,

PŘES SILNICI NESPĚCHAT!!!!

Ano, správně – dopravní výchova a moc jsme si to užili:-)

Specialisti na dopravní výchovu z 1.B