Pasování dětí na žáky prvních tříd


Dne 1. záři proběhlo slavnostní přivítání a šerpování nových prvňáčků. Zároveň jsme zahájili nový školní rok ve všech ostatních ročnících.