Valentýn na Armendě


Žáci 6. C zorganizovali pro dnešní rok Valentýna pro všechny žáky školy. Po celý týden až do pátku, který byl poslední den před jarními prázdninami, mohli žáci prvního i druhého stupně vkládat do připravených krabic svá přáníčka-Valentýnky, kterými chtěli na den zamilovaných obdarovat své přátele. V pátek žáci 6. C roznesli skoro čtyři kilogramy přání děvčatům, chlapcům i učitelům na naší škole.

A co se píše na Internetu o Valentýnu?

Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských a dalších zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi ValentýnoviClaudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven. (https://cs.wikipedia.org/)

Je zřejmé, že oslavy svátku pronikají i do českých zemí a ať už je to z jakýchkoli důvodů, skoro čtyři kilogramy roznesených přáníček svědčí o tom, že i mezi námi jsou ti, kteří takto řeknou jiným, že je mají rádi.

Děkuji všem, kteří mi ten den poslali Valentýnku. Vykouzlilo to úsměv na tváři a teplo u srdíčka. Díky.

Něco málo z Valentýnské matematiky snad pochopitelný i pro ty, kteří neumějí řešit nerovnice:

9x – 7i>3(3x – 7u)
9x – i >9x – 21u
-7i>-21u
7i>21u
i>3u

Ivana Coufalová