Halloweenské zábavné odpoledne


Blížil se Halloween a naše třída 6.A se rozhodla, že v den, kdy se slaví Halloween, tedy 31.10., připraví Halloweenské zábavné odpoledne pro žáky 3. – 5. tříd. Pro žáky bylo nachystáno celkem 15 stanovišť, např. Vampire Hunt, Scary Reading, Halloweenská hádanka, Pohádkový horor, Ghost Dancing, Halloweenská ochutnávka, Přenášení upířích očí, Věštírna, Scary Search, Pumpkin Bowling, Halooweenský závod, Lucky Halloween, Scary road. Protože stanovišť bylo hodně, pomáhali nám někteří žáci z 9.A, 9.B, 9.C, 8.A a 8.C. Celkem tedy pomáhalo z 2. stupně 41 žáků.

    Přípravy masek, stanovišť, výzdoby a dalších věcí, byly celkem náročné a zabraly nám téměř tři týdny. Musím ale říci, že výsledek byl pak skvělý. Všechna stanoviště byla krásně připravena a některá byla opravdu strašidelná a tajemná.

    Zábavné odpoledne bylo zahájené v 15:30 hodin v družinové tělocvičně, kde proběhlo přivítání strašidelných masek. Během písničky paní učitelky vybraly 10 nejlepších masek, které pak byly odměněny nějakou sladkostí. Pak se děti již mohly rozprchnout na stanoviště, která pro ně byla připravena.

    Nejoblíbenějším stanovištěm bylo mezi dětmi jednoznačně Scary road neboli Strašidelná stezka, které se nacházelo na chodbě u jídelny. V hudebně se shromažďovali žáci, kteří si chtěli stezku projít. Během čekání, si děti vyplňovaly různá bludiště, vyráběly zápichy netopýrů a koček nebo jen poslouchaly písničky a povídaly si. Pak se děti přemístily na začátek strašidelné stezky a šly si stezku projít buď ve dvojicích nebo samy. Chvílemi se tudy nesly opravdu strašidelné až děsivé zvuky. Ale ne všichni zvládli stezku projít až nakonec. Někteří se báli tak, že se rozbrečeli a na stezku vůbec nešli nebo se z ní vrátili.

    Celé odpoledne se povedlo a bylo úžasné. O tom svědčí i osobní poděkování od žáků z 1. stupně.

    Jolana Hůrková 6.A