Kurz: Zdravotník zotavovacích akcí


Pětice pedagogických pracovnic se v květnu zúčastnila intenzivního čtyřdenního zdravotnického kurzu „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Kurz se konal v Obůrce u Blanska, počasí nám relativně přálo a co se týče zajištění stravy, nemáme co vytknout.

Seznámily jsme se se základy BOZP, s právy a povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí. Náplní kurzu byla jak teoretická, tak praktická část. Na těch teoretických jsme probírali anatomii a fyziologii lidského těla, péči o nemocné a zraněné a úrazy dětí, se kterými se můžeme setkat během akcí pořádaných školou i mimo školu.  Velmi důležitou částí byla přednáška o první pomoci.
Během praktické části jsme si vyzkoušeli KPR (nepřímou masáž srdce), ošetření a transport zraněného.

Kurz zdravotníka zotavovacích akcí bychom za sebe velmi doporučily těm, co si chtějí oživit či případně prohloubit znalosti v oblasti první pomoci či anatomie a fyziologie.

Co jsme si z kurzu odnesly? Certifikát zdravotníka zotavovacích akcí! 😊

A rada pro Vás?

Nebuďte lhostejní, ale při pomoci myslete také na svoji bezpečnost.
Kdybyste se dostali do situace a museli provádět KPR, vzpomeňte si na rytmus písničky Rolničky, rolničky nebo Skákal pes přes oves, popř. Stayin´Alive.

Yvona Vráblíková, Alexandra Koupilová, Kateřina Vondrová, Kristina Babincová a Veronika Halfarová