Kdo uklízel, neznečistí


V rámci akce Ukliďme Česko jsme se se žáky VIII. C domluvili, že se přidáme k dobrovolníků, kteří po celé republice pomáhají zlikvidovat černé skládky a nepořádek. Důležité bylo vybrat a nafotit lokalitu, kde bychom strávili odpoledne úklidem a ulehčili tak přírodě od odpadků. Protože většina žáků bydlí v Bohunicích, vybrali si úklid v okolí říčky Leskavy.

Vyslali jsme zástupce, kteří vyfotili „nepořádek“ a naplánovali jsme termín úklidu. Jaro se začalo probouzet a teploty byly skoro letní. Ve čtvrtek 30. března po vyučování jsme vyrazili s pytli, rukavicemi, hráběmi, a hlavně s chutí. Počasí nám však nepřálo, bylo pod mrakem, zima taková, že jsme mysleli, že bude sněžit. Nesněžilo, za to pršelo. Prošli jsme zvolenou lokalitu, nasbírali tři pytle odpadků, některé z nich jsme nesnadno odstraňovali z keřů, říčky i okolí chodníků. Mezi jinými jsme objevili zadní kolo od kola, nespočet nedopalků z cigarety, kus drátěného plotu, koberce a pneumatiku. V již velkém dešti jsme zamířili zpět ke škole. Akce to byla suprová, jak by řekli žáci, stačí se podívat na fotogalerii, trávili jsme čas společně, mimo školu a naší planetě jsme alespoň trošku ulehčili.
Příští akce Ukliďme Česko, tentokráte na podzim, se uskuteční 17. září. Přidáte se?

Žáci z VIII. C v hodině chemie žáci odhadovali, za jak dlouho se v přírodě samovolně rozpadnou pohozené předměty. Dokážete i vy správně přiřadit předmět a dobu rozložení?

 1. sklo      
 2. ohryzek od jablka
 3. kus polystyrenu
 4. vlněná ponožka
 5. banánová slupka
 6. igelitová taška
 7. papírový kapesník
 8. plechovka
 9. pomerančová kůra
 10. nedopalek cigarety s filtrem
 11. plastový kelímek nebo PET lahev
 12. krabička od pití (Fruko)
 • týden až 20 dní (a)
 • 2-5 měsíců (b)
 • 3–6 měsíců (c)
 • 6 měsíců až 1,5 roku (d)
 • 1–2 roky (e)
 • 5-15 let (f)
 • 6-10 let (g)
 • 10-20 let (h)
 • 20-30 let (i)
 • 50-80 let (j)
 • nikdy (odhad asi 3 000 let) (k)
 • nikdy (l)
Správné odpovědi
a2, b7, c5, d9, e4, f8, g12, h10, i6, j11, k1, l3

Mgr. Ivana Coufalová