KA1 „Projekty mobilit ve školním vzdělávání pro akreditované organizace, KA121-SCH


1: Rozvoj jazykových kompetencí. Prostřednictvím mobilit pracovníků v KA1 bude v dopadu umožněn jazykový rozvoj min. 40 pracovníků a 1500 žáků školy (včetně dopadu partnerství v KA2) v letech 2021–27.

2: Zlepšení odborných kompetencí získáním a zavedením nových metod a forem se zaměřením na environment – vzdělávání pro „Zelenou Evropu“ u min. 20 pracovníků různé specializace a 200 studentů na praxi.

3: Zlepšení vybraných odborných kompetencí v dopadu KA1 na žáky (rozšiřuje cíl 1, 2). Osvojení nových metod a forem učení u min. 1000 žáků se zaměřením na environmentální vzdělávání pro „Zelenou Evropu“.

4: Podpora využívání informačně-komunikačních technologií ve výuce – do roku 2027 rozvoj min. 35 pracovníků. Využití ICT v dopadu zkvalitní výuku min. 1000 žáků i práci min. 200 studentů MU na praxi.

5: Zvýšení manažerských kompetencí v dopadu min. u 30 pracovníků a 500 žáků. Na základě porovnání různých přístupů k výuce a k hodnocení v zemích EU upřesnit vizi školy (cíle, organizaci, řízení) s podílem žáků.

6: Rozvíjení kreativního a kritického myšlení pracovníků a žáků. Zaváděním aktivizujících metod měnit současné vzájemné postavení min. u 30 učitelů a 1000 žáků ve výuce do roku 2027. Objective 7: Podpora mezinárodní evropské spolupráce v rámci vzdělávání. V souvislosti s mobilitami dle profese a specializace zapojit min. 30 pracovníků a 200 žáků do mezinárodních sítí.