KA1 „Projekty mobilit ve školním vzdělávání pro akreditované organizace„ „CESTY DO ZELENÉ EVROPY“ The Journeys to Green Europe“


2021-1-CZ01-KA121-SCH-000005366

„CESTY DO ZELENÉ EVROPY 3“ The Journeys to Green Europe 3


Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.