SLOVO ŘEDITELE


ZIMA – 2021 – 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte zimní číslo školního časopis ARmixxx.

A co je nového?

I v podzimním a zimním období byla výuka ovlivněna hygienickými nařízeními a omezeními z důvodu pokračující epidemie covid19. Ve školách pokračovalo preventivní screeningové testování na covid19: od 8. listopadu jedenkrát týdně, od 3. ledna dvakrát týdně a od 17. ledna do 14. února jedenkrát týdně.  Průběžně někteří žáci nebo i třídy chodili do karantény. Ale vše jsme zvládli a pevně věřím, že se už blýská na lepší časy.

V souvislosti s epidemií a novou variantou omikron získala naše škola jedno prvenství – první případ varianty tohoto onemocnění mezi žáky na základní škole v Česku, které se vyskytlo dne 9. prosince. Toto bylo oznámeno Krajskou hygienickou stanicí JMK krátce po poledni na tiskové konferenci a rozpoutal se mezi médii „boj“ o to, kdo od nás získá nejvíc informací. Ten a následující den jsme byli zahlceni médii (tv, noviny, zpravodajské weby) a odpovídali jsme na otázky typu kdo, kdy, jak, proč, a na vše možné, ale naštěstí se po několika dnech situace uklidnila. A poté se ukázalo, že varianta tohoto onemocnění je sice nakažlivější, ale s méně závažným průběhem.

Proto platí, že ne vždy musíme být ve všem první 😊

Pomalu, ale jistě, i když s různými omezeními, jsme pokračovali v téměř normální prezenční výuce. Pro žáky jsme připravili preventivní šetření zaměřené na vztahy ve třídě, na oblast prevence užívání návykových látek a také různé preventivní programy. V rámci rozvoje sociálních dovedností s žáky pracujeme na třídnických hodinách. Po dvou letech se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz a připravují se tradiční školy v přírodě. A nezahálí ani náš školní žákovský parlament, který pracuje na projektu Participativní rozpočet do škol. A nezapomíná úkolovat i mě… Pokračujeme v projektu ERASMUS+, díky kterému mohou naši žáci zdarma vycestovat do Slovinska a navštívit partnerskou školu OŠ Naklo. A samozřejmě přišla řada soutěží a mimoškolních akcí, o kterých se dočtete více v našem časopisu.

A nezapomínáme ani na stravování našich žáků, které se díky nově zrekonstruované kuchyni jistě zlepšilo a stále se jej snažíme posouvat vpřed, např. přihlášením školy do projektu Skutečně zdravá škola, který pomáhá školám zajistit kvalitní stravování a vzdělávání o jídle, a zavedením tematických týdnů – již jsme měli jak Slovenský týden, tak Americký týden a jistě nemusím říkat, že nejlepší ohlas měly hamburgery s hranolky.

Škola začíná opět dýchat a žít si svým životem, a to naplno. A to je krásné.

A co je nového v budově školy?

Do školní družiny jsme zakoupili další nový nábytek na sezení a práci pro děti, v jednom oddělení školní družiny jsme nainstalovali nové zářivky. Třída 8.C dostala novou třídu s novým nábytkem (židle, stoly, katedra), tabulí i novou výmalbou. Všechny třídy na 2. stupni dostali nové značení dveří. Proběhla oprava prasklého svodu dešťové kanalizace nad školním bytem. Větší opravy plánujeme na jarní prázdniny, kdy chceme realizovat III. etapu rekonstrukce šaten pro žáky 2. stupně a další výmalbu jak chodeb, tak tříd.

V listopadu k nám zavítala Česká školní inspekce, která u nás po sedmi letech provedla komplexní kontrolu výchovně-vzdělávacího procesu. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s rámcovým vzdělávacím programem a kontrola vybraných ustanovení školského zákona v základní škole a školní družině. Výslednou zprávu si můžete přečíst na našich webových stránkách. Celkové hodnocení vyznívá jako nadprůměrné. I přesto jsme si vědomi řady úskalí a výzev, které jsou před námi, hlavně v současné době.  

Věřím, že díky všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, a i díky vám rodičům, se podaří naši školu dále posouvat dopředu a zlepšovat ji jak ve vzdělávacím procesu, tak po technické stránce a splňovat náš společný cíl – zajištění kvalitní výuky pro žáky, jejich motivace, vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, kde vládne spravedlnost, tým výborných učitelů, spolupracujících rodičů a dobrých vztahů se zřizovatelem.

Příjemné zimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ