SLOVO ŘEDITELE


PODZIM – 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte podzimní číslo školního časopis ARmixxx.

A co je nového?

Po relativně klidném létě jsme v září s opatrným očekáváním zahájili nový školní rok. Přivítali jsme jak prvňáčky, tak i všechny žáky ostatních ročníků, a to i za cenu zpřísněných hygienických opatření (včetně povinnosti nosit roušky ve společných prostorách mimo výuku), kdy se ve třech termínech, tj. 1. (2.), 6. a 9. září z důvodu nekončící pandemie covid19 konalo preventivní screeningové testování na covid19.

Zahájili jsme „téměř“ normální prezenční výuku, uskutečnily se první třídní schůzky, konaly se odložené adaptační pobyty. Bohužel hygienická omezení nám znemožnila konat celoškolní projekt, tradiční akci Noc bez drog a řadu dalších školních i mimoškolních aktivit, ale nesmíme věšet hlavu: i když následky loňského uzavření škol řešíme dosud (nejen v oblasti vzdělávací, ale i sociální a osobnostní – proto připravujeme preventivní šetření mezi žáky v oblasti prevence šikany a užívání návykových látek), i když bylo několik tříd v karanténě, i když od 8. listopadu opět každý týden žáky preventivně testujeme, naše základní škola je otevřena!!!

A v rámci Národního plánu doučování pro žáky ZŠ mohou žáci využívat doučování pro překonání následků v souvislosti s distanční výukou.

Vzhledem k tomu, že spolupráci se zahraničními školami považujeme za velmi důležitou, stejně tak výjezdy spojené s poznáváním jiných vzdělávacích systémů a kultur, požádali jsme jako škola o akreditaci v rámci programu Erasmus+ na období 2021-2027 na akci KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Tu jsme jako jediná brněnská základní škola obdrželi. Tato akreditace nám umožní snadnější čerpání finančních prostředků v rámci programu. A v rámci akce KA2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů měli naši žáci v září možnost vycestovat do Slovinska a navštívit partnerskou školu OŠ Naklo.

A co je nového v budově školy?

Není možné odpovědět jinak než ZREKONSTRUOVANÁ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ. Rekonstrukce probíhala téměř čtyři měsíce (květen-srpen) a jednalo se o největší opravu v celé její historii. A to jak z hlediska stavebního, tak z hlediska gastro vybavení kuchyně. Slavnostní otevření nové školní kuchyně proběhlo ve čtvrtek 9. září 2021 a zúčastnili se ho např. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík, starosta MČ Ing. Antonín Crha, vedoucí OŠML MMB PhDr. Petr Hruška, MBA, a další hosté. Nechyběli ani naši žáci.

Rovněž jsme zrekonstruovali malé atrium u školní jídelny, aby bylo použitelné pro případné pěstování bylinek.

Dále jsme přes letní prázdniny převzali prostory po Střední odborné škole EDUCAnet Brno, o.p.s.. a 4 třídy jsme zrekonstruovali (nové LED zářivky, výmalba, opravy elektroinstalace, vybavení ICT technikou, zasíťování) tak, aby se sem mohli k 1. září nastěhovat žáci prvního stupně. Vyučujícím anglického jazyka jsme zrekonstruovali kabinet.

V měsíci srpnu až říjnu jsme opravovali terasu, která je nad pavilonem D, protože již téměř rok jsme řešili zatékání vody do spodních prostor, a to nejen do průchozí chodby, ale i do zde umístěných učeben (dílny, keramika, školní klub).

Během podzimu proběhla údržba zeleně a prořezy keřů v areálu školy.
Panu školníkovi jsme pořídili zahradní traktůrek na péči o naše rozsáhlé travnaté povrchy.

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,

v tento předvánoční čas bychom vám chtěli poděkovat za spolupráci a podporu a pevně věříme, že sice pomalu, ale jistě se situace začne vracet do normálu. A více o tom, že i v nenormální době se snažíme fungovat normálně, se dočtete uvnitř našeho časopisu.

Příjemné podzimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ