SLOVO ŘEDITELE


JARO – LÉTO 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte jarní/ letní číslo školního časopis ARmixxx.

A co je hlavním motivem tohoto dvojčísla?

V životě jsou momenty, kdy je dobré se zastavit a ohlédnout se zpět. A nyní jeden takový nastal – v září to bude 45 let, kdy byla naše škola otevřena a uvedena do provozu (slavnostní otevření však proběhlo až o dva roky později, po jejím úplném dokončení). Za toto období vychovala několik tisíc žáků. Působily zde stovky pedagogů. Školu vedlo šest ředitelů (tři ženy a tři muži). V rámci této doby došlo k mnoha změnám, a to jak ve vzdělávacím procesu, tak v podobě budovy. A více k tomuto tématu, včetně vzpomínek absolventů nebo zaměstnanců se dozvíte uvnitř našeho časopisu. Dále jsme k tomuto výročí připravili i Den otevřených dveří, který se koná dne 23. 6. 2021, i když tentokráte v komornější podobě.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsem v minulém čísle vzpomínal na otevírání a zavírání školy v prvním pololetí s tím, že s nadějí očekáváme, co nám přinese únor. Ten nám však přinesl zhoršení epidemie nemoci covid – 19, a tak od 1. 3. nastala opětovná úplná uzávěrka škol. Žáci prvního stupně se mohli vrátit až od 12. 4., a to na tzv. rotační výuku (střídali se po týdnu – týden doma, týden ve škole), u nás nejprve žáci 3.-5. ročníku, od 19. 4. pak žáci 1.-2. ročníku. Rotační výuka žáků prvního stupně skončila 17. 5. Od 10. 5. pak přišli žáci 2. stupně, u nás nejprve žáci 6.-7. ročníků, od 17. 5. pak 8.-9. ročníky. Rotační výuka žáků druhého stupně skončila k 24. 5. Návrat žáků do škol byl spojen se samotestováním žáků antigenními testy – nejprve dvakrát, a poté již jen jednou týdně. A opětovné dodržování přísných hygienických opatření spojené s nošením ochrany dýchacích cest, nemožnost sportování, zpívání, ani mísení žáků mimo třídy – to vše nástup značně zkomplikovalo. Ale zvládli jsme to! V tomto období se podařilo velkou část pedagogů i nepedagogů proočkovat, což jistě přispělo k ochraně jejich zdraví. Přesto i po rozvolnění se několik tříd nevyhnulo karanténě…

V době uzavření škol a nemožnosti prezenční výuky jsme pokračovali v distanční výuce, a to přes aplikaci MS Teams. Zaměřovali jsme se na hlavní předměty, ale i další předměty jsme nemohli vynechat, a proto se vyučující snažili o jejich maximální zatraktivnění. Někdy se to podařilo, někdy méně. Nedílnou součástí byla i příprava žáků devátých tříd na příjímací zkoušky. Nicméně po návratu do normálu jsme se většinově (jak pedagogové, tak žáci) shodli, že „dost bylo ONLINE výuky“, protože mezilidský kontakt je nenahraditelný. Návrat jsme se snažili žákům ulehčit, a to jak třídnickými hodinami, tak dalšími aktivitami, které byly zaměřeny na znovuobnovení lidských vztahů a dalších sociálních návyků. Ve všech třídách proběhlo i dotazníkové šetření zaměřené na možné problémy související s návratem žáků do školy. Kromě uzavírání známek žáci absolvovali řadu jednodenních výletů, aby přišli i na jiné myšlenky. Konečně jsme ve škole uspořádali hovorové hodiny. Proběhly i volby do školské rady, i když tentokráte elektronickou formou. A připravili jsme pro rodiče našich budoucích prvňáčků informativní schůzku u nás ve škole. Do finále školního roku tak jdeme s přáním, aby od září vše bylo již OPRAVDU NORMÁLNÍ.

A co je nového v budově školy?

Uzavření školy jsme využili opět k opravám. Největší změnou prošla větší část chodeb v pavilonu B (2. stupeň), a to kompletní výmalbou, usazením nových dveří, zavěšení nových nástěnek, hodin, odstraněním prahů a v 1. respiriu jsme vybourali šatní klece a místo nich pořídili pro žáky barevné šatní skříně.

Dokončili jsme budování školního klubu, jehož součástí je i školní knihovna. Šatny a sprchy u bazénu dostaly nová světla. Dále jsme vyčistili technický prostor pod pavilonem A, který byl zaskládaný několika desetiletí starým nepořádkem.

Poslední dubnový den jsme řešili další havárii vodovodního potrubí, i když v menším rozsahu než na začátku školního roku. Na základě této zkušenosti jsme provedli kontrolu a výměnu většiny ventilů na vodovodním potrubí. Rovněž proběhla výměna ventilů na některých hydrantech. Proběhlo kompletní vyčištění střechy. Při ul. Arménská jsme instalovali část nového plotu, který nahradil stávající, jež se rozpadal.

Panu školníkovi jsme pořídili na čištění bazénu automatický bazénový vysavač, paním uklízečkám pak robotický čistič oken.

Dále Vás informuji, že k 30. 6. bude v prostorách naší školy ukončen pronájem Střední odborné škole EDUCAnet Brno, o.p.s.. Tímto se nám uvolní chybějící prostory, díky nimž se naše škola může dále rozvíjet. Prostory upravíme a budeme je využívat pro školní družinu, učebnu AJ, učebnu pro čtenářské dílny atd. Rovněž se vyřeší problémy, které soužití žáků základní a střední školy v jedné budově způsobovalo.

A velká investiční akce, kterou jsme v květnu zahájili, je kompletní rekonstrukce školní kuchyně (stravování žáků a zaměstnanců zajišťujeme v této chvíli dovozem). Dále nás čeká v letních měsících úplná oprava terasy nad pavilonem D, protože od podzimu řešíme zatékání vody, a to nejen do průchozí chodby, ale i do zde umístěných učeben.

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,

závěrem bychom vám všem chtěli poděkovat za spolupráci v končícím školním roce. Byl to pro nás všechny zřejmě nejnáročnější rok, který jsme zažili, ale pevně věřím, že další rok bude již „normální “, epidemie skončí a vše se vrátí do „starých, a tedy normálních“ kolejí, a to včetně chodu škol.

A více o tom, že i v této době se snažíme fungovat „normálně“, se dočtete uvnitř našeho školního časopisu ARmixxx.

Příjemné letní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ