SLOVO ŘEDITELE


PODZIM 2020 – ZIMA 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte zimní číslo školního časopis ARmixxx.

A co je nového?

Díky nadějným letním měsícům, kdy se epidemiologická situace kolem koronaviru Covid-19 postupně zlepšovala, jsme v září s mírným optimismem zahájili školní rok a přivítali jak prvňáčky, tak i všechny ostatní ročníky, a to i za cenu zpřísněných hygienických opatření. Začala normální prezenční výuka, uskutečnily se první třídní schůzky, konaly se odložené školy v přírodě. Nicméně situace se začala rychle měnit, a proto jsme si připadali spíše jako vrátní a hygienici v jedné osobě. Pro připomenutí: od 10. 9. povinné nošení roušek ve společných prostorách školy, od 12. 10. střídavá výuka na 2. st., od 14. 10. uzávěrka základních škol, poté následovaly prodloužené podzimní prázdniny ve dnech 26. – 30. 10., poté pokračovala uzávěrka škol a konečně 18. 11. se do škol vrátily první dva ročníky, i když s povinností nosit roušky všude, a tedy i ve třídě. Od 30. 11. se vrátili všichni žáci prvního stupně a žáci devátých tříd ke standardní prezenční výuce a žáci 6.-8. ročník alespoň ke střídavé prezenční výuce. Pak přišly v období 21. 12. – 3. 1. prodloužené vánoční prázdniny a od 4. 1. opětovná uzávěrka škol, která se týkala všech žáků kromě prvních dvou ročníků. A od února se uvidí…

V době uzavření škol a nemožnosti prezenční výuky jsme přešli na distanční výuku, která je od září uzákoněna a která probíhala již na jaře. Celá škola začala jednotně používat aplikaci MS Teams a vrhla se do boje (v případě nemožnosti žáků být online vyučující připravovali úkoly a pracovní listy v tištěné podobě nebo jinak dle domluvy). Jak vyučující, tak žáci a rodiče začali objevovat dosud nepoznané, někdy v poklidu, někdy za pochodu nervů, ale všichni s jasným cílem – zvítězíme, a to i nad technikou! Postupně jsme se s nestandardní situací sžili. V rámci zpětné vazby jsme mezi rodiči uskutečnili dotazníkové šetření k distanční výuce (více uvnitř časopisu) a od ledna zrealizovali úpravu v nastavení aplikace MS Teams (sjednocení nastavení a její zpřehlednění). Rovněž jsme provedli dotazníkové šetření mezi učiteli a pomáhali jim v řešení problémů, které nastávaly při online výuce. Ať jsme se snažili sebevíc, ať byla spolupráce s žáky i rodiči sebelepší (a našly se případy, kdy to opravdu skřípalo), bohužel nemohla a nemůže distanční výuka nahradit výuku prezenční, což bylo patrné jak v září, kdy probíhalo opakování a procvičování učiva za jarní období, tak i v prosinci po návratu žáků do škol. S distanční výukou a omezeným provozem škol souvisí i omezený provoz školní družiny, školní jídelny, nemožnost konání kroužků, předmětových soutěží, škol v přírodě, lyžařského výcviku a dalších sportovních akcí, ale i nekonání třídních schůzek a hovorových hodin.

A co je nového v budově školy?

Přes letní prázdniny jsme v 6 třídách vyměnili staré osvětlení za nové LED zářivky, vymalovali jsme 7 tříd a v pavilonu B (2. stupeň) v 2. respiriu jsme vybourali šatní klece a místo nich pořídili pro žáky barevné šatní skříně. Zrekonstruovali jsme dva kabinety pro učitele, aby měli příjemné pracovní prostředí. Opětovně proběhla kontrola a oprava školního rozhlasu. Zahájení školního roku nám však zkomplikovala havárie vnitřního požárního vodovodu, kterou jsme od půlky prázdnin řešili (měnilo se cca 60 m potrubí). I přes určité komplikace (prvního září jsme zahájili bez pitné vody, tzn. že pro žáky jsme nakupovali balenou vodu a pro školní jídelnu jsme zajištovali pitnou vodu cisternou), se podařilo školu včas a řádně otevřít. Se začátkem školního roku souvisí i zavedení nového školního  informačního systému (Škola OnLine), který nahradil několik stávajících systémů (AES, SAS). Nelenili jsme ani během podzimu, kdy jsme dokončovali přestavbu učebny informatiky. V prostorách kanceláří jsme instalovali nové dveře. Zahájili jsme opravu a přípravu místnosti pro školní klub (místo, kde žáci budou moci trávit čas v době azylu, kde bude školní knihovna, kde bude prostor a vybavení pro vypracování úkolů a který se bude moci využívat i při dělených hodinách). V tělocvičně školy jsme opravili uvolněné stropní panely a preventivně jsme zpevnili celý strop. Do školní jídelny jsme pořídili nové tácy a misky na polévky. Proběhla důkladná kontrola střechy a její oprava (celkem jsme řešili cca 30 trhlin). V atriu školy došlo k odstranění dvou tisů a v celém areálu pak proběhly prořezy křovin a stromů spojené s důkladným úklidem.

A další velká investiční akce, která nás čeká, je kompletní rekonstrukce školní jídelny. Bude realizována na konci školního roku s přesahem do konce letních prázdnin.

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,

závěrem bychom vám všem chtěli poděkovat za spolupráci, které si opravdu vážíme. Jsme si vědomi, že pro mnohé z nás toto není jednoduchá situace, a proto pevně věřím, že epidemie brzy skončí a vše se vrátí do normálních kolejí, včetně chodu škol. A naši potomci se budou o této době v dějepisu učit už jen s úsměvem.

A více o tom, že i v nenormální době se snažíme fungovat normálně, se dočtete uvnitř našeho časopisu.

Příjemné zimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Více se dozvíte v našem školním časopise Armixxxx