SLOVO ŘEDITELE


JARO – LÉTO 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte jarní číslo školního časopis ARmixxx.

A co je nového?

Těmito slovy obvykle začínám svůj úvodník. Tentokrát však musím začít jinak – ocitli jsme se v situaci, kterou jen málokdo předvídal – od 11. března jsou totiž všechny školy z důvodu koronavirové epidemie uzavřené. Ze všech médií se na nás valí informace o počtu nemocných, opatřeních, omezeních, doporučeních, ochraně atd.

Jsme si vědomi toho, že jako rodiče jste se dostali do nelehké situace, kdy musíte řešit hlídání svých dětí, ošetřovné, svoji práci a k tomu ještě dohled nad plněním úkolů, které žáci dostávají. Proto se snažíme být maximálně vstřícní, protože i nás jako školu tato situace přinutila k zamyšlení a ke změně stylu práce. Vzhledem k tomu, že musíme zajišťovat tzv. vzdělávání žáků „na dálku“, je i tento stav pro nás něco nového. Při zadávání úkolů respektujeme pokyny MŠMT, tzn. zaměření na hlavní předměty. Snažíme se žáky nepřetěžovat, nicméně někdy je obtížné množství učiva na základě vašich připomínek správně vyvážit. Ale vše lze s vyučujícími probrat a v klidu domluvit. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat vám všem za vaše podněty, které vedly k zjednodušení či zpřehlednění zadávání práce a zlepšení komunikace jak s vámi, tak s žáky. A rovněž děkuji všem vyučujícím, kteří s vámi denně komunikují a případné problémy obratem řeší, a zvláště těm, kteří kromě informačního systému školy a školních emailů používají i další platformy (převážně MS Teams). Vzhledem k tomu, že je pro nás důležitá zpětná vazba, tak jsme pro vás na přelomu dubna a května připravili dotazníkové šetření k distanční výuce (více uvnitř časopisu).

A co je tedy u nás nového?

Dne 26. února proběhly pro rodiče žáků 5. – 9. tříd mimořádné třídní schůzky, které se zabývaly prevencí distribuce a užíváním návykových látek ve škole. Ještě před uzavřením školy jsme do školní kuchyně pořídili nové vybavení (chladicí box na ovocné a zeleninové saláty, nový výdejní vozík s ohřevem, vozík na příbory a hlavně – nový varný kotel). A i v současnosti se stále něco děje – dokončili jsme úpravy vstupního prostoru k bazénu a byly zde zabudovány nové dveře, také jsme pořídili nové sušáky na vlasy. V ranní družině jsme opravili další část dřevěného obložení. Osm tříd dostalo nové vstupní dveře. Z důvodu lepšího zabezpečení jsme nechali do kanceláře školy a školní družiny instalovat videotelefon. V tělocvičně družiny a v jednotlivých respiriích bylo z prevence úrazů namontováno dřevěné obložení topení. Paní uklízečky dostaly nový čistící stroj. Zahájili jsme přestavbu učebny informatiky a výmalbu chodeb na 2. stupni. A nesmíme zapomenout na nové webové stránky naší školy.

Závěrem bych chtěl vyjádřit pevnou víru, že epidemie brzy skončí a vše se vrátí do normálních kolejí, včetně chodu škol a věřte, že i my se těšíme na běžný provoz, kdy nám všem půjde opět hlava kolem z toho, co naše nastupující generace zase vymyslela a provedla 😊 Plně zřejmě až v září, ale už nyní si „užíváme“ částečný návrat žáků devátých tříd a žáků 1. stupně.

Příjemné jarní dny a pěkné léto přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Více se dozvíte v našem školním časopise Armixxxx