SLOVO ŘEDITELE


ZIMA 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte zimní číslo školního časopis Armixxx.

A co je nového?

Za toto období musím odpovědět jedním slovem: bazén. Po půlroční odstávce jsme jej dne 11. prosince 2019 slavnostně otevřeli, a tak jej nejen naši žáci mohou opět plně využívat.

Otevření se zúčastnili zástupci jak MMB, tak naší MČ (první náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík, radní města Brna pro školství a sport Mgr. Jaroslav Suchý a starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha, zástupkyně vedoucího odboru OŠMT MMB PhDr. Marie Klusoňová a další hosté), včetně zástupců školy, dodavatelské firmy, stavebního dozoru, dozoru v oblasti BOZP a samozřejmě i zástupců Komety Brno, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.  Po krátkém zahajovacím úvodu naši žáci představili aquaerobik a prezentovali jednotlivé plavecké styly. Na závěr byli za své plavecké úspěchy vybraní žáci oceněni ředitelem školy.

A něco z historie: školní bazén byl zprovozněn začátkem roku 1977, tedy cca půl roku po otevření školy. Od začátku se potýkal se špatnou vzduchotechnikou. Postupně dosluhovala některá zařízení v technické místnosti, avšak opraveny byly jen ty nejnutnější. Dále přišly problémy s kachličkami, které praskaly a opadávaly. Vážný problém nastal v posledních letech, kdy bylo zjištěno narušení železobetonové konstrukce, která bylo proto od roku 2018 z bezpečnostních důvodů podepřena.  Naproti tomu nový bazén je z nerezu a celá technická místnost prošla komplexní rekonstrukcí, a to včetně vzduchotechniky, což zvyšuje i komfort v rámci regulace teploty vzduchu. Pro zajímavost – vnitřní rozměry bazénu jsou 16,43 x 7,9 m, hloubka 1,0 – 1,47 m.

Vzhledem k tomu, že sprchy a šatny nebyly součásti rekonstrukce bazénu, tak jsme alespoň vyměnili všechny sprchy a postupně chystáme i další úpravu těchto bazénových prostor. 

Pevně věřím, že nově opravený bazén, na jehož rekonstrukci se čekalo několik let, nám pomůže dále zkvalitnit výuku plavání a že se žáci na tento předmět budou vždy těšit. A že jde o sport, který naše žáky baví, svědčí velká řada jejich úspěchů v různých plaveckých soutěžích.

Příjemné zimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Více se dozvíte v našem školním časopise Armixxxx