SLOVO ŘEDITELE


PODZIM 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

dostává se vám do rukou podzimní číslo školního časopis Armixxx.

A co je nového?

Přes hlavní prázdniny a v podzimním čase jsme pokračovali v opravách: instalovali jsme nové obložení v ranní družině a vymalovali jsme ji, vybudovali jsme nové schodiště na hřiště, v deseti třídách jsme pořídili nové LED zářivky, zrealizovali jsme rozsáhlé porevizní elektroopravy (vypínače, zásuvky), důkladně jsme opravili školní rozhlas a řadu tříd jsme vymalovali, stejně tak i kanceláře školy, které dostaly i novou podlahovou krytinu, pořídili nové značení kabinetů a tříd na 1. st. a také proběhl bezpečnostní a stabilizační prořez lípy v atriu a instalace bezpečnostní vazby do její koruny.

A samozřejmě i nadále probíhá dle plánu jedna z největších investic v dějinách školy, a to je rekonstrukce bazénu (termín předání stavby 29. listopad 2019), tzn. že v průběhu prosince si již žáci vyzkouší plavání v novém bazénu.

Nedílnou součástí je i snaha o zvýšení kvality vzdělávacího procesu, a proto jsme připravili několik novinek: upravili jsme školní vzdělávací program tak, že žáci devátých ročníků mají na výběr v rámci povinně volitelných předmětů další hodinu, a to cvičení z matematiky. Pro plavecké třídy jsme zavedli výuku druhého jazyka již od šestého ročníku. Využili jsme možnost v rámci připravované reformy financování regionálního školství a zařídili jsme pro žáky devátých tříd půlené hodiny, a to českého jazyka a matematiky tak, aby měli větší prostor pro procvičování učiva. V rámci bezpečnosti žáků a předcházení kyberšikaně jsme upravili školní řád, a to v oblasti používání mobilních telefonů v prostorách školy. Pro zkvalitnění práce našeho školního poradenského pracoviště jsme v rámci projektu zřídili pozici školního psychologa, který je k dispozici jak rodičům, žákům, tak i učitelům. A z důvodu lepší komunikace s rodiči jsme pořídili všem vychovatelům ve školní družině služební telefony.

Vzhledem k tomu, že letos slavíme 30. výročí sametové revoluce, připravili jsme na toto téma pro žáky projektový den, o němž se dozvíte více uvnitř časopisu.  Příjemný předvánoční čas přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Více se dozvíte v našem školním časopise Armixxxx