SLOVO ŘEDITELE


ZIMA 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

obdrželi jste druhé číslo informačního časopisu ze Základní školy Brno, Arménská 21, p.o., který pro Vás čtvrtletně připravujeme.

A co nám přineslo druhé čtvrtletí? Od letošního roku se naše ZŠ připojila k síti brněnských otevřených škol (projekt MMB), v rámci preventivních programů jsme navázali spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a účastníme se studie Centra RECETOX MU Brno, která se zaměřuje na to, co děti v základních školách dýchají. V rámci oprav probíhá výmalba pavilonu A (1. st.) a společně s ní ruku v ruce nová výzdoba chodeb a značení tříd. Rovněž dokončujeme rekonstrukci třídy 1.C (výmalba, podlahy, světla) a postupně připravujeme opravu dalších. V rámci výuky pořádáme řadu akcí, které vhodně doplňují získané znalosti žáků – více se o nich dozvíte níže.

Děkuji za všechny Vaše podněty a budu se těšit na další spolupráci.

Příjemný zimní čas přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Více se dozvíte v našem školním časopise Armixxxx


PODZIM 2018

Vážení rodiče, milí žáci,

dostává se Vám do rukou první číslo informačního časopisu ze Základní školy Brno, Arménská 21, p.o., který pro Vás chceme čtvrtletně připravovat. Tímto způsobem bychom Vás chtěli lépe informovat o činnosti ZŠ, o našich plánech, o úspěších žáků a o tom, co se nám povedlo, či nepovedlo, kam směřujeme.

Na zářijovém setkání s Vámi ve školní jídelně jsem představil svou koncepci rozvoje školy, kterou jsem postavil na třech pilířích – kvalitní, bezpečná a otevřená (více článek v zářijovém čísle Naše Bohunice). Samozřejmostí je péče a zvelebování školy.

A co se událo za první čtvrtletí? O činnosti a důležitých akcí a úspěších našich žáků se dozvíte níže, ale jen namátkou – dokončuje se nová hovorna, abyste v případě potřeby komunikace s učiteli nemuseli sedět před ředitelnou, ale měli klidně a důstojné prostředí, od ledna se spustí nové webové stránky pro přehlednější vyhledávání informací, probíhá úprava atria školy, připravuje se oprava interiéru budovy, ve třídách, kde je to nejvíce potřeba, proběhne výměna zářivek a oprava podlah. Zabýváme se zabezpečením školy, včetně všech vstupů. Uvolnili jsme finanční prostředky pro vybavení ranní družiny a nákup nových školních pomůcek. Ve školní jídelně druhé jídlo vychází ze zásad zdravé školní jídelny a jídelníček je připravován na měsíc dopředu. Rovněž chceme dávat důraz na kvalitu a čerstvost surovin (jistě jste to poznali např. u brambor), v plánu jsou svačinky pro děti.

Děkuji za všechny Vaše podněty a budu se těšit na další spolupráci. Příjemný předvánoční čas přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Více se dozvíte v našem školním časopise Armixxxx