SLOVO ŘEDITELE


ZIMA – 2023

„Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké.“

Aristoteles (klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie, 384–-321 př. n. l.)


Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte zimní číslo školního časopis ARmixxx.

A tradiční řečnická otázka – co je u nás nového?

Postupně přichází zima. Před Vánocemi napadlo i trochu sněhu a nyní si užíváme mrazivé dny. Zimu tradičně provází běžná respirační onemocnění, která jsou nyní na vzestupu. V souvislosti s cenami energií na trhu řešíme druhým rokem zvýšené náklady na energie, ale díky dotaci z MMB jsme výdaje rozpočtově zvládli.

Podzimní výuku dne 27. listopadu přerušila celostátní jednodenní stávka, do které se zapojili všichni zaměstnanci naší školy, a to jak pedagogové, tak nepedagogové; toho dne byla naše škola zcela uzavřena. Důvodem připojení ke stávce byla aktuální situace ve školství (nešlo o zvyšování platů učitelů, ale o plánovaná úsporná opatření, která by mohla výrazně snížit kvalitu vzdělávání našich dětí, jako např. možné zvyšování počtu žáků ve třídách, hrozba rušení půlených hodin při výuce jazyků, omezování volitelných předmětů, snižování počtu asistentů za současných podmínek inkluze, snižování prostředků na učebnice a pomůcky do vyučování; nízké platy nepedagogických pracovníků, zejména kuchařek, uklízeček, školníků, které ohrožují provoz školy).

Nicméně i v tomto období žije škola svým bohatým životem. Většina žáků chodí do školy a někteří i rádi. Běžnou výuku doplňují vzdělávací a preventivní programy, vědomostní a sportovní soutěže a další akce. Mimo jiné školou prošel svatý Mikuláš, oslavili jsme Vánoce a uzavřeli první pololetí. O tom všem a dalších akcích se dozvíte uvnitř našeho časopisu.

A co je nového v budově školy?

Zavedli jsme nový elektronický systém pro platbu a přihlašování na školních akce. Přípravná třída prošla kompletní rekonstrukcí. Ve třídách prvního stupně dokončujeme druhou fázi obměny nábytku (regály a boxy). Na 2. st. byly do většiny tříd pořízeny nové skříně. Dále na 2. st. proběhly opravy na toaletách (výměna vodovodních baterií u umyvadel a přívodních hadiček k umyvadlům a pisoárům). Vymalovali jsme spodní propojovací chodbu mezi 1. a 2. stupněm. Do školní jídelny jsme pořídili další část nových židlí a byl zakoupen pult na teplou zeleninu.

Bohužel jsme museli opět řešit nepříjemnou situaci, a to rozsáhlé zatečení do budovy školy (na prvním stupni se to týkalo 8 tříd a dvou chodeb, ranní školní družiny, dále učebny informatiky, tělocvičny a školní jídelny, kterou jsme byli nuceni na tři dny uzavřít). Ve spolupráci s MČ jsme zajistili odklizení sněhu ze střechy a její provizorní opravu. 

Na tomto místě bych vám všem chtěl poděkovat za vstřícnost a pochopení a nabídky pomoci při této nelehké situaci. Musíme vydržet do jara, kdy má MČ v plánu kompletní rekonstrukci střechy.  

Příjemné zimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ