SLOVO ŘEDITELE


ZIMA – 2022/2023

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.“

Michel De Montaigne (francouzský spisovatel, 1533 – 1592)


Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte zimní číslo školního časopis ARmixxx.

A tradiční otázka – co je u nás nového?

Přišla zima, ale opravdového sněhu bylo zatím pomálu. Škola žije svým životem, žáci chodí rádi do školy, učitelé učí s nadšením a jediné, co nás v tomto období omezuje, jsou běžná respirační onemocnění.

I nám se nevyhnuly zvýšené náklady na energie v souvislosti s tzv. energetickou krizí (elektřina, plyn i teplo), ale díky podpoře MMB a MČ jsme to rozpočtově zvládli. Na jedné straně se sice snažíme šetřit, ale na druhé se snažíme zachovat komfortní prostředí pro žáky, a to jak ve třídách, tak i v bazénu.

Kromě běžné výuky se konají exkurze, vědomostní a sportovní soutěže a další akce, které výuku vhodně doplňují. Školou prošel svatý Mikuláš, oslavili jsme Vánoce, kdy nás navštívil Ježíšek, a uzavřeli první pololetí. Rovněž jsme na naší škole přivítali předškoláky. Pravidelně zasedá i žákovský parlament, který řeší projekt Participativní rozpočet do škol.

V rámci Národního plánu obnovy, který je financován EU, jsme pokračovali v doučování znevýhodněných žáků a v rámci prevence digitální propasti a rozvoje informativního myšlení jsme zakoupili množství ICT techniky do výuky (např. tzv. mobilní učebny atd.). Zakoupili jsme další knihy do školního klubu a pokračujeme v odebírání časopisů, které si žáci sami vybrali.

O tom všem a dalších aktivitách se dozvíte uvnitř našeho časopisu.

A co je nového v budově školy?

            Kromě drobných oprav jsme přetěsnili vstupy do respirií a do krčku, abychom snížili únik tepla. Na prvním stupni (v přízemí pavilonu A) jsme vyměnili prahy za přechodové lišty a osadili nové dveře. Rovněž jsme na 1. stupni zakoupili do dalších tříd nový nábytek (regály a boxy). V celé škole proběhla výměna školních zvonků, protože již dosluhovaly a některé z nich zvonily jen „podle nálady“. Na základě hlasování školního parlamentu byly vybrány barvy nových židlí do školní jídelny a jejich první část zakoupena. 

            A aby toho nebylo málo, naše „paní budova“ začala opět trucovat, a tak řešíme několik technických problémů, od kanalizace počínaje, dešťovými svody konče. Příjemné zimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ