SLOVO ŘEDITELE


PODZIM – 2023

Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk (československý diplomat a politik, 1886 – 1948)

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte podzimní číslo školního časopis ARmixxx.

A tradiční řečnická otázka – co je u nás nového?

Po slunečném, ale i deštivém létě nastal teplý podzim. Zahájili jsme nový školní rok a kromě stávajících žáků jsme přivítali prvňáčky, které máme ve čtyřech prvních třídách. Druhým rokem jsme otevřeli přípravnou třídu. Všem žákům započala výuka, kterou doprovázejí různé školní akce. Nesmíme zapomenout ani na různé soutěže, a to jak znalostní, tak pohybové. Kromě klasické výuky pokračujeme v různých projektech. V rámci projektu ERASMUS+ rozvíjíme mezinárodní spolupráci se slovinskými základní školami (Naklo, Koper), které měli žáci opět možnost navštívit. Žákovský parlament pracuje v rámci projektu Participativní rozpočet do škol. Nově jsme se zapojili do projektu Trenéři do škol. Konaly se první třídní schůzky. Začaly pracovat kroužky.

A o tom všem a o dalším životě školy se dočtete v našem časopisu.

A co je nového v budově školy?

Přes letní prázdniny pokračovaly další opravy školy, s těch větších jmenujme uzavření prostoru v rámci ranní družiny, čímž vzniklo jedno samostatné oddělení, a obnovu kamerového systému školy. Proběhla kompletní údržba bazénu včetně jeho vypuštění, rovněž došlo na prořezy zeleně v prostorách školy. Za největší prázdninovou opravu lze jistě považovat rekonstrukci výměníkové stanice, která slouží k zajištění teplé vody a topení v radiátorech.

Vzhledem k havarijnímu stavu střechy došlo na konci prázdnin k několikanásobnému zatečení do budovy školy (celkem do 6 tříd, 3 kabinetů, několika chodeb a tělocvičny), nicméně až na jednu třídu se nám podařilo vše na začátek školního roku připravit a střechu provizorně opravit. Kompletní opravu střechy plánuje MČ na jaro příštího školního roku. Příjemné podzimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ