SLOVO ŘEDITELE


JARO – 2023

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský (český pedagog, teolog, filozof, 1592 – 1670)


Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte jarní číslo školního časopis ARmixxx.

A tradiční otázka – co je u nás nového?

Nastalo jaro a příroda se pomalu probouzí. Školní rok se přehoupl přes polovinu a pomalu se blíží ke konci. Skončilo období chřipek a různých viróz a věřme, že nám to vydrží.

Učíme se, a to normálně a v klidu – a ve zdraví. V rámci Školního kubu začala pravidelně fungovat školní knihovna. Do výuky jsme zařadili celoškolní projektový den na téma Média, proběhl Den otevřených dveří a Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky, žáci navštívili Anglické divadlo, konaly se preventivní akce, uskutečnila se Noc s Andersenem, pořádali jsme okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) a konala se řada soutěží. Žáci devátých tříd mají za sebou jednotné přijímací zkoušky na střední školy a čekají na výsledky. V rámci činnosti žákovského parlamentu byly připraveny návrhy na úpravu atria a vybráno logo pro kolekci školního oblečení. A připravujeme se na zápis do prvních tříd.

Více o dalším životě naší školy se dozvíte uvnitř časopisu.

A co je nového v budově školy?

Začali jsme s budováním nové učebny anglického jazyka na 1. stupni, dále čtyři třídy dostaly nové osvětlení. Pro učitele na 1. stupni jsme zrekonstruovali dva kabinety.

A protože naše „paní budova“ začala opravdu pořádně trucovat, kromě běžné údržby a drobných oprav řešíme i následující záležitosti:  

  • havárie splaškové kanalizace – konečně vyřešeno a opraveno (musely proběhnout výkopové práce a výměna části potrubí přímo v atriu školy, dále byla pročištěna celá síť),
  • prosakování dešťových svodů v různých místech budovy – v řešení,
  • uvolněné obklady na žákovských toaletách na 2. st. – provizorně opraveno (osekány opadávající obklady),
  • zatékání do školní kuchyňky – v řešení,
  • končící životnost rozvodů teplé vody a výměníků – v řešení,
  • prosakující vnější voda do prostoru místnosti s bazénovou technologií – v řešení.

Vzhledem k finanční náročnosti oprav je řešíme ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice.

Příjemné jarní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ