SLOVO ŘEDITELE


PODZIM – 2022

„Cílem naší školy je nabízet žákům kvalitní výuku v bezpečném prostředí, což nevylučuje současně i otevřenost školy všem.

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte podzimní číslo školního časopis ARmixxx.

A tradiční řečnická otázka – co je u nás nového?

Po slunečném létě nastal relativně teplý podzim. A jak to vypadá, pandemie covidu-19 opravdu skončila a s tím spojené testování žáků, uzavírání tříd a nadstandardní hygienická opatření.  Škola žije naplno svým životem bez různých omezení a žáci se mohou „s radostí“ vzdělávat.

Zahájili jsme normální prezenční výuku, konaly se první výlety a exkurze, uskutečnily se první třídní schůzky. Nesmíme opomenout ani různé soutěže, a to jak vědomostní, tak sportovní. A dlouho očekávaná na prevenci zaměřená Noc bez drog.  Pokračujeme v různých projektech. V rámci projektu ERASMUS+ trvá a dále se rozvíjí mezinárodní spolupráce se slovinskými základní školami (Naklo, Koper) – o tom všem se dočtete v našem časopisu.

Kromě slavnostního pasování prvňáčků jsme přivítali letos i děti do přípravné třídy, kterou jsme letos poprvé otevřeli. Vzhledem k mezinárodní situaci a v souvislosti s válkou na Ukrajině jsme přijali několik dalších ukrajinských žáků a zařadili je do běžných tříd. Po domluvě s OŠML MMB jsme otevřeli samostatnou devátou ukrajinskou třídu, ve které se můžeme více zaměřovat na výuku českého jazyka a seznámení se s českým prostředím.

A nesmíme zapomenout na slavnostní otevření školního klubu (školní knihovny), který může být konečně využíván, a to nejen k výuce, ale i v rámci volného času žáků (přestávky, azyl).

A co je nového v budově školy?

Přes letní prázdniny pokračovaly drobné opravy (výmalba a nové značení tříd ve 3. respiriích na obou stupních, zavěšení nových dveří do tříd ve 3. respiriu v pavilonu A, dokončení výměny umyvadel a natření kabřince spojené s montáži držáků na papírové utěrky v celé škole, oprava výmaleb ve třídách, dodání nových regálů do tříd ve 3. respiriu a pro přípravnou třídu v pavilonu A, instalace nových věšáků v šatnách ve 3. respiriu v pavilonu A, pořízení nových židlí do učebny ICT,  zajištění mobilních tabulí, zakoupení nových telefonů do kabinetů pro pedagogy, rekonstrukce kabinetu českého jazyka, příprava vrátnice), dále kompletní oprava dvou tříd po EDUCAnetu (světla, podlaha, výmalba, stoly, židle, katedry, interaktivní tabule), kompletní čištění bazénu a prořezy zeleně v prostorách školy.

A v rámci zabezpečení vstupů do školy jsme přijali následující opatření:

  • zřízení vrátnice u hlavního vstupu – p. vrátná zde bude od 8.-16.30 h, na starosti má i návštěvní knihu,
  • zabezpečení východu ze školní jídelny – instalováno panikové kování, které zabraňuje vstupu zvenku cizím osobám,
  • zajištění vjezdu ke školní jídelně (ul. Bohuňova) – pořízení závory, která brání vjezdu a parkování cizím osobám, zejména v době, kdy žáci odchází z jídelny.

Příjemné podzimní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ