SLOVO ŘEDITELE


LÉTO – 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte letní číslo školního časopis ARmixxx.

A co je nového?

Škola KONEČNĚ žije svým normálním životem. Žáci i učitelé se společně a s „radostí“ vzdělávají. Kromě výuky jsme pořádali řadu soutěží, exkurzí a samozřejmě i výletů a škol v přírodě. A žáci devátých ročníků úspěšně absolvovali přijímací řízení na střední školy a již „lámou metr“.

A postupně uzavíráme klasifikaci a žáci sklízí plody své práce.

V rámci projektu Erasmus+ měli naši zaměstnanci možnost zúčastnit se studijního pobytu ve Slovinsku a navštívit partnerskou školu OŠ Naklo a spřátelenou školu OŠ Antona Ukmarja Koper, získat zkušenosti s jinými typy výuky a poznat krásy Slovinska. Taktéž jsme přivítali u nás žáky ze Slovinska a rovněž další naši žáci měli možnost vyrazit do této krásné země.

V souvislosti s mezinárodní situací a válkou na Ukrajině i do naší školy přišlo několik (9) ukrajinských žáků, které jsme postupně zařazovali do běžných tříd tak, aby nebyla narušena výuka.

A co je nového v budově školy?

Na druhém stupni ve 3. respiriu nám byly konečně dodány šatní skříňky. Dále pak proběhla rekonstrukce střechy nad terasou pavilonu D a s ní spojená instalace tzv. „zelené střechy“.    

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme vám všem za spolupráci v letošním školním roce a přejeme pěknou dovolenou a krásné dny volna plné odpočinku, radosti a letního slunce.

Tak a hurá na prázdniny!

Příjemné letní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ