SLOVO ŘEDITELE


JARO – 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v rukou držíte jarní číslo školního časopis ARmixxx.

A co je nového?

Začalo se opravdu blýskat na lepší časy – epidemie covid19 ustoupila a život naší školy se postupně vrací do normálu. A rovněž jsme mohli odložit ochranu dýchacích cest v prostorách školy, a to 14. března.

Vzhledem k tomu, že byla zrušena všechna omezení, škola začala opět žít naplno svým životem. Pro žáky jsme mohli připravovat zajímavější styl výuky, pořádat různé soutěže, besedy, exkurze, lyžařský výcvikový kurz a začít chystat školní výlety a školy v přírodě. Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje se uskutečnily preventivní programy na různá témata (drogy, trestní odpovědnost, sexuální výchova).

Po dvou letech jsme pořádali pro budoucí prvňáčky Den otevřených dveří a Zábavné odpoledne. Proběhl standardní zápis do prvních, pátých a šestých tříd. A žáci devátých ročníků se „vesele“ připravovali na příjímací řízení na střední školy.

Konaly se již normální třídní schůzky, které jsme spojili s přednáškou pro rodiče na téma Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence.

V rámci projektu Erasmus+ akce KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů naši školu navštívilo 10 slovinských kolegů z partnerské školy OŠ Naklo, kteří se k nám podívali do výuky, a s našimi učiteli sdíleli své zkušenosti.

A co je nového v budově školy?

Jarní prázdniny jsme využili k dalším opravám: na druhém stupni ve 3. respiriu jsme vybourali šatní klece a nyní čekáme na dodání šatních skříněk, ve třídách jsme zařídili barevný nátěr boční zdi (barvu si vybírali žáci) a instalovali nové nástěnky. Ve 3. respiriu na první stupni jsme museli vybourat a instalovat nové zárubně, abychom mohli pořídit nové dveře. Pokračovali jsme ve výmalbě chodeb jak na prvním, tak druhém stupni. Dokončili jsme kompletní výměnu rozhlasových reproduktorů a pořídili nové matriční hodiny, které kromě centrálního řízení hodin obsluhují i zvonění.

Toť vše a vzhůru do finále školního roku!

Příjemné jarní dny přeje Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ